Computergruppen leverer gennem andre organisationer (NGO'er), der gennem arbejdet i marken har kendskab til lokale forhold og dermed også til konkrete behov for vores ydelser.
Når en organisation beder om IT-udstyr afhænger vores betingelser af om vi har haft en eller flere vellykkede forsendelser i samarbejde med organisationen. Normalt vil der foreligge et forhåndstilsagn fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og det vil være tilstrækkelig til at vi kan indgå en aftale.
Er det en førstegangs forespørgsel forudsætter vi at der foreligger en bevilling fra DMRU på transport (container) og at vi får oplyst bevillingsnummeret før vi indgår en aftale om levering.
En vigtig forudsætning er et skøn over antal computere og forventet afsendelsestidspunkt, så vi kan vurdere om det er muligt at indpasse leverancen i vores produktionsprogram.
Under alle omstændigheder ønsker vi oplyst hvilke skoler eller institutioner, der planlagt som modtagere, om der er lokale personer, der kan installere udstyret og undervise elever og andre i brugen af udstyret. Disse oplysninger bringer vi på denne hjemmeside.
Når en leverance er gennemført ønsker vi dokumentation, helst i form af billeder med tilhørende tekst.
Denne dokumentation bringes ligeledes på denne hjemmeside.

Sammenfatning

  • Projekt godkendt af DMRU (Forhåndstilsagn/bevillingsnummer)

  • Modtagerland

  • Antal computere.

  • Modtagerinstitutioner (skoler, hospitaler m.m.)

  • Forventet tidspunkt for pakning af container.

  • Dokumentation af at computerne er nået frem og taget i brug.