Vores ide er at indsamle og renovere brugt it-udstyr til gavn for børn og unge i ulande. Vi samarbejder med NGO'er, der har kontakter til lokalsamfund i de lande, der kan modtage støtte fra Genbrug til Syd (GTS) til transport af brugt materiel. Genbrug til Syd administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. 

Vi er et såkaldt renoveringsværksted, hvilket betyder, at en del af vore omkostninger bliver betalt af GTS og vi har dermed mulighed for at besøge de projekter vi har leveret computere til. Computergruppens medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet. 

Vores råvarer er donationer fra virksomheder og institutioner, hvorfra vi modtager brugt udstyr, som vi installerer ny software på. Al information slettes Computer, skærm, tastatur, mus og printer testes og nummeres som et sæt. Det tilstræbes, at hver tiende sæt indeholder en printer. 

Når alt fungerer korrekt sammen, pakkes det forsvarligt. 

Det færdige udstyr overdrages til den NGO, vi har en aftale med. NGO’en har herefter ansvaret for udstyret som vi har sat i stand. 

Vi har, i samarbejde med GTS, lavet en specifikation over de minimumskrav et computersæt skal opfylde, for at vi vil arbejde med det. 

For at vi kan "producere" til mange brugere, er det en fordel, at vi indsamler mange ens, brugte computere. Det betyder, at vi først og fremmest henvender os til skoler, gymnasier samt offentlige og private virksomheder. 

Vi tager også gerne imod enkelte computere, men har som regel ikke mulighed for at hente udstyret. Derfor beder vi om, at få dem leveret på vores værksted i Mårsø Områdecenter efter aftale