Computergruppens peruprojekt

I efteråret 2005 fik computergruppen en henvendelse fra organisationen REDESS Róvenes i Lima, Peru om donation af over 500 computere. REDESS Jóvenes er ”Det Nationale Netværk for Uddannelse, Seksuel Sundhed og Udvikling af Unge”. Med henvendelsen fulgte en beskrivelse af de institutioner og skoler, hvor computerne kunne gøre gavn.

REDESS Jóvenes havde indgået en aftale med myndighederne i Chorillos, som er en fattig bydel i Lima, om et gadebørnsprojekt. Under dette projekt hørte opbygningen af et kvinde- og børnehus. 

500 computere var for stor en mundfuld for computergruppen. Efter en grundig drøftelse, gav vi hinanden håndslag på, at vi kunne producere 150 stk. inden sommeren 2006. 

Så gik arbejdet i gang. Nogle computere havde vi på lager, men ikke nok. Flere af computergruppens medlemmer, havde kontakter til skoler og virksomheder i Holbæk, Roskilde og København. Herfra blev der hentet computere til vores lager. Et medlem havde kontakt til en virksomhed, hvorfra vi fik pakkematerialer. De spanske programmer, som skulle installeres, fik vi sendt fra Peru. Det var noget af en opgave i sig selv, at lære de spanske gloser. Heldigvis fik vi hjælp til den første installation af en pige fra Lima, som bor i Danmark. Vi skulle også være sikre på at få støtte fra Mellemfolkelig Samvirke, til at sende computerne til Lima. Det var ikke lige til. MS meddelte os, at Perus BNI lå over grænsen for støtte. Så de kunne ikke betale transporten. Vi havde set på Udenrigsministeriets hjemmeside, at Perus BNI lå under grænsen for støtte. Det var en forglemmelse, at hjemmesiden ikke var opdateret. Efter en god samtale mellem parterne, fik vi dog støtte alligevel, fordi vi havde taget udgangspunkt i hjemmesidens tal. 

På computergruppens første arbejdsdag i januar 2006 startede produktionen. Harddiske blev renset for gamle data, og nye programmer blev installeret. Skærm, tastatur, mus og i nogle tilfælde printere blev tilsluttet CPU’erne. Hardware og software blev grundigt testet. Defekte komponenter blev udskiftet og manglende drivere blev hentet på internettet og installeret. Når alt fungerede blev hver enkelt del nummereret og registreret. Et medlem af gruppen har udviklet et databaseprogram til dette formål. Efter registrering tog pakkeholdet hånd om computerne og pakkede dem på bedste måde ned i kasser, så vi var sikre på, at de kom til Lima uden skader. 

Tilbud fra flere transportfirmaer blev indhentet. 

Vi havde meget travlt, men også vældig hyggeligt, i computergruppen i 5 måneder. Mellem vores arbejdstirsdage havde alle hjemmearbejde på projektet. Statistikken over vores produktionsmål og antal færdige computere blev læst med stor interesse gennem hele forløbet. Da vi nåede halvdelen af det fastsatte mål, blev der skålet i champagne.

Uge for uge registrerede vi resultatet, målet nåede vi d. 14. maj

Og HURRA tirsdag den 16. maj nåede vi målet. 153 computere, 16 printere og noget tilbehør var pakket og klar til afsendelse. Det var til stor glæde og tilfredsstillelse for computergruppen at målet var nået til det fastsatte tidspunkt. Tirsdag den 23. maj blev alt læsset i en container og afsendt. En fotograf fra Venstrebladet tog billeder og der blev skrevet en artikel om SUG og computergruppen i Venstrebladet mandag den 29. maj. Den 22. juni ankom containeren til Lima.

DEDESS Jóvenes har i foråret udskrevet en konkurrence mellem de institutioner og skoler i Chorillos kommune, der var potentielle modtagere af computerne. I forbindelse med konkurrencen var der opstillet nogle krav, som skulle opfyldes.

Kun statslige uddannelsesinstitutioner med børn mellem 12 og 16 år kan deltage. Herudover skal det dokumenteres, hvordan man vil finansiere udgifter til vedligeholdelse, opdatering, reparation og renovering af det donerede udstyr. Ligeledes skal det fremgå på hvilken måde man vil drage fordel af de muligheder som informationsteknologien tilbyder, både i forhold til lærere og elever. Uddannelsesinstitutionen skal garantere for udstyrets sikkerhed, og i ansøgningen udpege en ansvarlig for dette, ligesom det skal fremgå, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne bliver sat i værk.

Til fordeleling af det donerede udstyr, ud fra resultatet af konkurrencen, var der nedsat en dommerkommite, som bestod af repræsentanter fra UGEL 7, rådhuset i Chorillos, Sundhedsministeriet, Politiet og REDESS Jóvenes.

Når computerne er stillet op og taget i brug vil REDESS Jóvenes optage video og fast-billeder, som de sender til computergruppen. Dels til glæde for os selv i computergruppen, SUG’s medlemmer og andre, der kunne have interesse i at se og høre om projekt Peru. Dels som dokumentation over for MS.

Torben Bergstrøm

Så indrandt dagen hvor vi kunne pakke containeren til Lima
Kasserne blev læsset
Der blev hentet kasser på fjernlageret
Og det stolte hold viser resultatet frem
Side 2