Albanien 2 - 2007

Researchrejse til Albanien.
Tid: 04. – 10. marts 2007 

Mål: 
Aftale modtagelse og fordeling af 150 computere.
Aftale om fritagelse for told og afgifter.
Betaling for installerede originale Microsoft programmer.
Besøge 11 skoler og vejlede omkring lokaleforhold, el installationer, lysforhold og vinduesafdækning med reflekser.
PR i forbindelse med computerdoneringen.


Peshkopi

Søndag d.04 Afrejse fra Kastrup Lufthavn kl. 05:00, ankomst Tirana kl. 12:30
Blev afhentet af søskendeparret Nazmie (tolk) og Mois Koci (chauffør).
Kørt til Hotel Veri i Peshkopi.
Mandag d.05 Møde med direktør Premtim Khymadhi i Undervisnings Departementet.
Aftalt at Departementet betaler fakturaen på DDK 5.548,46 for programrettigheder.
Ligeledes friholdes Seniorer Uden Grænser for ethvert krav om told og afgifter.(Skriftlig)
Ansvarlig for modtagelsen af 150 computere og fordeling til skolerne er partnerskabet med Premtim Khymadhi, Ilir Kroci, Rahim Kalenci, Albert Kojku.
Besøg på de udvalgte skole med ledsagelse af Namik Khembulla fra Departementet.
Der er valgt skoler i Peshkopi og omegn for at etablere et samarbejdssystem omkring undervisning og vedligeholdelse.
Departementet skal lave en rapport om modtagelse og installation af computerne.
Rapporten skal udarbejdes i samarbejde med teknikere fra Computer Gruppen .
Der vil blive udsendt pressemeddelelse og kontakt til medierne omkring leveringen

Besøg på skolen ”Selim Alliu”, vicedirektør Ali Nesimi viste os rundt. 

Skolen ”Demir Gashi” lå i samme bygningskompleks. Her viste direktør Maliq Bitri os det planlagte datalokale. Begge skoler var nedslidte, men med gode skolemøbler.

Den næste skole ”Myslim Shehu” lå et godt stykke op ad bjergsiden ovenover Peshkopi. Bygningen var i god stand, lokalet havde lysstofrør, gardiner og gode skoleborde. Direktør Neki Iskurti kørte os ned til byen og ud til den næste skole.

Vi kom til skolen ”Irfran Hajrullar” og direktør Mensur Lela tog over. Her fik vi også en snak med lærerteamet.

Det sidste besøg gjaldt CCEH, et kommunikationscenter doneret af Danida i 2000.
Desværre var centret lukket ned på grund af strømsvigt


Selim Alliu og Demir Gashi


Myslim Shehu


Irfran Hajrullar

Tirsdag d.06. Møde med Peshkopi’s borgmester Ilir Kocie. Han blev genvalgt i januar.

Premtim Khymadihi deltog i mødet. Aftalerne fra mandagsmødet blev konfirmeret af borgmesteren. Han er godt kendt med Danmark og har tidligere samarbejdet med Danida. Jeg fortalte om Computer Gruppens procedurer med klargøring af IT udstyr og det forventede leveringstidspunkt. Han oplyste at IT i skolerne var højt prioriteret af regeringen. Skolerne er generelt nedslidt og datalokalerne er et område man vil starte med.

Næste besøg gjaldt hovedskolen ”Sehit Najdeni” på hovedgaden. Her er 1242 elever med en lidt urolig styrelse. Det er den tredje direktør siden mit besøg i jan. 2005. Direktøren hedder nu Yiber Daci. Sammen med IT læreren Albert Kojka så vi det nye datarum med helt nye computere og en server. ”Vore” computere fra 2005 er flyttet til biblioteket, her var 3 brudt ned, men ville blive repareret. Skolen vil oprette yderligere 2 datarum med de nye computere fra os. Underviseren er uddannet som teknisk ingeniør og mit indtryk er at han ved meget om IT, men taler ikke ret godt engelsk.

Sidste skole den dag var ”Nazmi Rushiti” i byens udkant. Det er en kostskole, først mødte vi lederen af kostafdelingen, så kom direktør Gafur Markeci til og bød os velkommen. På øverste etage lå en datastue, et østrigsk projekt som arbejde uafhængig af skolen. Her var helt nye computere og nye møbler. Vi så lokalet der var udset til ”vore” computere og talte lidt om netforbindelse. Men det var der ikke økonomi til. 

Senere på dagen besøgte jeg CCEH og fik en snak med dem. Deres tastaturer var så slidte at mange af bogstaverne på tasterne var helt væk. Jeg lovede dem 12 nye.

Til middag hos Nazmie Koci med familie


Sehit Najdeni


Nazmi Rushiti


CCEH

Onsdag d.07 Kørte tidligt ud af Peshkopi.

Efter ca. ½ times kørsel nåede vi skolen
High School i Kastiot" – 8 km fra Peshkopi. Det var lærernes dag og undervisningen var suspenderet, så det varede lidt inden vi fandt direktør Abaz Hoxha.

Ret hurtigt kørte vi videre til næste skole ”High School i Arras" – 20 kom fra Peshkopi. Køreturen gik mellem høje sneklædte bjerge og en meget smuk natur men elendige jordveje. Skolen i Arras var meget dårlig vedligeholdt, de havde problemer med utætte tage. Selve landsbyen bestod at få huse, så eleverne kom fra et stort opland. Ved 
siden af skolen lå politistationen og cafeen i samme bygning. Alligevel var der gitre for alle skolens vinduer i underetagen og en gitterport foran hoveddøren. Der var ingen el-installationer i datalokalet og ingen opvarmningsmuligheder. Det ville komme i orden lovede direktør Afrim Bajraktari.

Kørte tilbage til Peshkopi og besøgte Mois’s familie om aftenen.


High School i Kastiot


High School i Arras

Torsdag d.08 Kørte på den anden side af bjergkæden forbi Albaniens højeste bjerg.

Igen små jordveje inden vi nåede frem til ”High School i Muhuur". Direktøren var indlagt på sygehuset og vicedirektøren havde undervisning så der varede lidt inden vi kom ind på skolen. Denne skole var meget nedslidt. I lokalet der var udset til datarum var der ingen elinstallationer, ingen varme, ingen gardiner (solafskærmning), de støbte vinduerskarme var nærmest ikke eksisterende, så standarden var lav. De fortalte at departementet havde lovet at skaffe midler til renovering i forbindelse med computerne.

Igen bjergkørsel ad jordveje til næste skole – ”High School i Silove" – 25 km. fra Peshkopi. Skolen var ren men ligeså nedslidt som de andre skoler. Direktør Agim Cekici og vicedirektør Reshep Leshi modtog os. De viste os datalokalet. Her stod nogle små trapezformede borde, gode nok men kun plads til en desktop og 15” skærm. Igen ingen loftlys, vi gav en skitse på hvordan lokalet bør indrettes.

På vejen tilbage besøgte vi et dambrug. Den forhenværende borgmester havde etableret sig med fiskeopdræt, honning og vinproduktion. Vejen tilbage i solskin mellem de sneklædte bjerge var flot.


High School i Muhuur


High School i Silove

Fredag d.09 Kørte til Tirana.

Undervejs besøgte vi skole ”High School i Maqellare".
Den var en tro kopi af de andre skoler, så vi fortalte om vore forventninger til lokale, undervisning og samarbejde og en forventet rapport til efteråret.

Til sidst besøgte vi skole i Burrel. Direktør Adelina Ferraci , som vi kender fra leverancen i 2005 ligner sig selv. Den gang ville hun sortere alle computerne for at vælge de bedste til sin skole. Denne gang havde hun handlet med Undervisningministeriet og fået lovning på helt nye computere, hvis hun sende de gamle til en anden skole – smart dame. 

Indlogeret på Hotel Doro i Tirana. Om aftenen besøg hos Nazmije Koci’s Søster.


High School i Maqellare


Burrel

Lørdag d.10 Med flyet kl. 05 til Kastrup.  

Konklusion: 
Aftaler om betaling for programlicenser, friholdelse af enhver form for told og afgifter. 
Ansvar om modtagelse og fordeling, 
PR formidling til medierne. 
Samarbejde om IT skolerne imellem. 
Vejledning med indrette datastuer og personlig møde med skoledirektører og undervisere.
Opfølgningsrapport efter leverancen.

Computergruppen
Hans Lundbæk