ARBEJDSDAGE: 
Vi har været i funktion i 40 tirsdage plus 2 dage med indretning af fjernlager.
Gruppen har holdt 9 aftenmøder med gennemsnitlig 15 punkter.
Yderligere har mange gruppemedlemmer har arbejde med hjem.

MATERIEL: 
Der er kommet så meget materiel at vi måtte lukke for tilgangen..
Som nogle af de store donorer nævner vi SAS, Ekko Sko og Mærsk Møller Koncernen.

LAGER: 
Ved starten af 2007 havde vi et fjernlager i en stald på en gård i Trønninge By.
Aftalen blev sagt op og vi fandt et nyt lager, idet entreprenør Torben Læssøe var så venlig at stille lokaler i det gamle mejeri i Gislinge til rådighed.
Efter mange ihærdige arbejdsdage er lageret nu næsten færdigindrettet.
Holbæk Omladeplads har modtaget vores kasserede materiel med velvilje.
Vores lager af smådele i Trønninge er blevet organiseret.

PRODUKTION: 
Allerede i dec. 06 startede vi på 150 computere til Albanien 2. I forbindelse med den leverance var Hans i Albanien en uge for at besøge 11 skoler og træffe aftaler med det regionale undervisningsdepartement. Se rapporten
Der blev strammet op på produkionsprocedurerne, sikkerhedslabel blev droppet, alle computere leveres med et dobbeltstik, batteri på bundkort udskiftes 100%, flamingo/polystyrol skal ikke længere bruges ved nedpakning (miljø), nyt databaseprogram giver en bedre kvalitetskontrol.

ØKONOMI: 
Ved fordeling af opgaver i gruppen overtog Torben styring af økonomien og en bankkonto blev oprettet. Hans talte med SKAT om momsfritagelse, fik ingen tilbagemelding og da det er et bagatelbeløb, er sagen droppet.
Drøftelser med Projektrådgivningen om opfølgning/analyse af computerleverancer til Albanien 1, Peru og Albanien 2 var negative og er dermed opgivet.
Torben har talt med Lions Roskilde og Svinninge, ligeledes med Rotary Roskilde og Svinninge.
Lions Roskilde donerede 5000 kr, de andre afventer konkrete opgaver
Sparekassen Sjælland, Svinninge Afdeling har givet os 5000 kr. og Fra Holbæk Kommune har vi fået en donation på 7000 kr.
Vi har stadigvæk en del gæld, den vil først blive dækket når vi får penge fra MS (Mellemfolkelig Samvirke) ved afslutning af Albanien 2.

GRUPPEN: 
Vi er kommet op på 10 mand plus 4 free lance. I årets løb har vi sagt farvel til Ernst Fich, som stoppede af helbredsgrunde og sagt god dag til Leif Iversen. Bent Christoffersen fra Rørvig deltager som free-lance.
Hans kunne ikke overkomme jobbet som projektmanager. Derfor er en væsentlig del af opgaverne overgået til Carl Peder og økonomien til Torben.

PR: 
I januar kunne vi præsentere vores Repræsentations CD
Vi var to gange i Holbæk Amts Venstreblad ”Sidste senior-sending til Albanien” og ”Nu får de computere fra Holbæk”.
Hans deltog i projektrådgivningens møde i Korsør 21-22. april og i MS Årsmøde i Sønderborg 27-28 okt.

LEVERANCER: 
10 sæt til Tanzania. 3 sæt til Kenya og 2 sæt til Senegal. Årets store leverance på 150 sæt gik til Albanien og vi sluttede med 5 sæt til Gambia og 24 sæt til Senegal. 

PRODUKTIONSPLAN:
50 sæt til Tanga området , Tanzania – Tommy & Fadhila – termin febr. 08
50 - til skoler på Zanzibar, AHAS Group ved Ali Talib – termin april 08

Forespørgsler:
200 sæt til 10 skoler i Nord Uganga – Ker Kwaro Acholi. 
10 sæt til Rubaga School, Kampala, Uganda – MS Tanzania.
150 sæt til Sapt Intergrated Training Centre I Uganda.
12 sæt til Faraja Young Women Development, Arusha, Tanzania.

OPSAMLING: 
Vi holdt sæsonafslutning hos Carl Peder med mad fra pølsevognen i Svinninge – juni måned.
Ældrerådet i Svinninge har bedt om hjælp med computere og undervisning, men har selv sat sagen på pause.
Vi er blevet bedt om at stille undervisere (fransktalende) til et projekt i Marokko, kost og logi betalt, men har sagt nej tak.
Så rumler det i Århus og København om opstart af computergrupper, måske som satellit leverandører til os.
Der er kommet mange forespørgsler som endnu ikke er blevet til konkrete aftaler og hertil kommer hvor meget vi kan nå i det kommende år.

20.12.07 Hans Lundbæk