ÅRSBERETNING 2008

Klargøring og levering
Vi har klargjort, pakket og leveret 279 computersæt, 30 printere og to skannere.
Modtagerne er:

  • · Tanzania 4, AHAS group (Ali Talib)                   18 sæt (+43 klargjort 2007)
  • · Tanzania 5, Challange (Tommy og Fahdila)             50 sæt
  • · Congo 1"Hjælp Congo" (Maria Pambi, Greve)             7 sæt
  • · Laos 2 Working School (Bruno Nielsen)                90 sæt
  • · Somalia 1 KBH internationale Klub (Said Sufi)        30 sæt
  • · Burkina Faso 1 Fil Bleu (Kirsten Hjelt)              12 sæt
  • · Burkina Faso 2 Saaba Community (Else Trærup)         30 sæt
  • · Burkina Faso 3 Kolog Naba (Else Trærup)               2 stk (Laptop)
  • · Marokko 1 NVpro (Bert Jensen)                        40 sæt
  • · Ialt                                                279 sæt

Vi er begyndt at få tilbagemeldinger fra modtagerne. Tanzania 5 og Laos 2 har sendt billeder.

Værksted
Vi har i årets løb flyttet værksted og lager tre gange.
Første gang fra Trønninge til meget gode lokaler i det gamle mejeri i Gislinge. Det tog tre arbejdsdage i marts, samt det løse. 
I juni blev vi sagt op til fraflytning d. 15. september, men fik stillet midlertidige lokaler til rådighed indtil 31. december (lokalerne kunne fortsat benyttes mod husleje). Vi brugte tirsdage og torsdage i august og begyndelsen af september på flyttearbejdet. Fik god hjælp af Nordvestsjællands Produktionsskole i Svinninge (NVpro).
Vi kom langsomt igang igen og takket være gode forsyninger af semiklargjorte computere fra Bent i Rørvig kunne vi holde de aftaler om leveringer vi havde.
Allerede i slutningen af september tegnede der sig lys forude. Vi beså det tomme skibsværftkontor på havnen i Holbæk og efter en uges tid havde vi en aftale på plads med Holbæk Kommune om gode lokaler og med udsigt til fast adresse i mindst to år.
Så den tredie flytning fandt sted i december, atter hjulpet af NVpro.

Gruppen
Ved årets start bestod gruppen af Hans, Jan, Torben, Carl Peder, Stig, Søren, Jørgen, Ove, Erik, Leif og Bent.
I slutningen af marts meldte Hans sig ud efter uenighed om strategi og rejseaktivitet.
I september meldte Kurt sig atter på banen.
I oktober meldte Ove sig ud p.g.a. helbredsproblemer.
I december har en ny Bent (Nielsen) meldt sig i gruppen.
Stig har meddelt, at han stopper med udgangen af 2008.
Vi kan forvente at to nye medlemmer dukker op d. 6. januar 2009.

Økonomi
Efter at vi i januar blev Renoveringsværksted i MS regi har vores økonomi været acceptabel.

Donationer
Vi har ikke modtaget så meget udstyr i 2008, især har vi været tilbageholdende med at modtage skærme fordi vi havde rigtig mange og fordi de fyldte meget. Vi har ganske mange computere (gæt: 70 - 100), men mangler nu tilbehør i form af mus og skærme. Udsigterne at få lavet en passende buffer er gode, vi har intet foretaget os for at tiltrække donorer.
Vi har i øvrigt fået en aftale med Holbæk Produktionsskole, som gerne vil hente doneret udstyr for os. Det er allerede sket et par gange.

Forventninger til 2009
Vi har en del forespørgsler, som er mere eller mindre sikre.
· Laos, Working School, en sikker aftager af 90 sæt i september 2009.
· Ghana, Camilla Nielsen-Englyst, 40 (?) sæt i marts 2009 MS bevilling OK 
· Somalia, Khalid Hussein, 80 - 100 sæt, MS bevilling OK
· Afghanistan ?
· Armenien ?
Der har været flere forespørgsler, men ikke med så megen substans at de skal med på listen.

Uanset flyttebesværet har det været et resultatrigt år, hvor gruppen har arbejdet godt sammen om at leve op til formålet. 2009 tegner til at blive fyldt med nye, overkommelige, udfordringer. Vi skal finde ud af at arbejde i de nye omgivelser og udtænke gode måder at udnytte de nye muligheder.

d. 15. december 2008 - Carl Peder

ET OVERBLIK