Laos 1

Uddrag af Nyhedsbrev nr. 3 fra WORKING SCHOOL

SIDEN SIDST har vi arbejdet ihærdigt med vores skole/computerprojekt i det nordlige Laos.
Via en dansk udsending, der på daværende tidspunkt arbejdede som ekspert i Indenrigsministeriet i Vientiane, fik vi en henvendelse fra en gruppe forældre til børn i en skole i landsbyen Nayao Village. Skolen underviser børn fra 1. til 5. klasse, ligger ca. 20 km fra byen Vang Vieng og direkte ved floden Nam Song River.

BESTYRELSESMEDLEMMER fra Working School besøgte NGO/Nayao Village i december 2006 sammen med kontaktpersonen fra Ministeriet. Der blev holdt flere møder på skolen, hvor projektet blev drøftet imellem repræsentanter fra de to NGOer. Skolen lovede at stille klasseværelser til rådighed og gik straks i gang med at planlægge et undervisningsforløb, hvori computere/internet indgår.

VI GIK I GANG MED at undersøge mulighederne for at skaffe brugte PCere i Danmark, at skaffe undervisningsprogrammer, at skaffe transportmuligheder fra Danmark og at undersøge de tekniske muligheder for, at skolen kunne forbindes med Internettet.

WORKING SCHOOL har fået en bevilling fra Mellemfolkeligt Samvirkes (MS) program, Genbrug til Syd, til forsendelse af en 20 fods container fra Danmark til landsbyen.

UNDERVISNINGSPROGRAMMER er fremskaffet af et af Working Schools medlemmer, som har arbejdet for UNESCO og nu er ansat i Center for Menneskerettigheder.

DEN TEKNISKE SIDE af sagen, herunder opstilling af udstyr, står Djurslands Net for.

MÅLET MED PROJEKTET er at give børnene i landsbyen en mulighed i livet, som deres forældre ikke har haft. De unge får en forbedret uddannelse og dermed også bedre mulighed for at finde arbejde f. eks i den nærmeste provinsby Vang Vieng.


WORKING SCHOOL

Se billeder