LINUXDAG

Rapport fra Linuxdag på Christiansborg

Onsdag d. 28. maj 2008 kl. 10 - 17 i Fællessalen

Torben og Carl Peder deltog

Formålet med deltagelsen var at få grundlag for en beslutning om operativsystemet Linux bør erstatte Windows i de computere Computergruppen udsender til udviklingslande.

Programmet for dagen var:

10:00-10:10 Velkomst v/ Marianne Jelved, Fmd. for Udvalget for Videnskab og Teknologi

10:15-10:30 Introduktion af Hvad er Linux og oversigt over Linuxdagens emner v/ Olaf Zinck, SSLUG.dk

10:35-10:50 Kaffepause med guidet Linux-anvendelse v/ Zepto-rådgivere

Programmet blev ikke fulgt og forventningerne til "hands on" blev ikke opfyldt. En del punkter var medtaget fordi dagen var sponsoreret af firmaer, der så til gengæld fik lov til at holde et indlæg og have en stand, hvor man kunne få en snak om deres version af Linux.

Tema1: Politisk-etiske interesser
11:15-11:30 og 14:45-15:00 Linux på de sociale og miljøvenlige områder v/ Phillip S. Bøgh, SSLUG.dk & Scientific.dk

Dette var det mest interessante indlæg. SSLUG står for "Skåne Sjælland Linux User Group" og er en sammenslutning af Linusinteresserede. Phillip S. Bøgh (PSB) er lektor ved Copenhagen Business School.
Udgangspunktet for indlæget var primært erfaringer fra arbejde med skoler i Kina.
Indlæget var en enthusiastisk lovprisning af Linux's fordele, hvor særligt skal fremhæves at: 

  1. En computer med Linux holder dobbelt så længe som en computer med Windows fordi harddisken ikke bruges så meget til programmer, der kører i baggrunden.

  2. Linux er langt hurtigere i harddisksøgning, beregning og skærmopdatering end Windows og er derfor velegnet til computere med lav processorhastighed.

  3. Linux har en udbredt brugersammeslutning, med stor viden om, hvordan man løser mulige problemer med systemet. · 

  4. PSB omtalte en "minimumsinstallation" af Linux, som opfylder kravene til en brugbar computer; men kun har brug for lidt computerkapacitet.

  5. PSB omtalte en norsk NGO (Fair). Når denne organisation har sendt containere med udstyr til U-lande, returneres de med miljøfarliget matriel. Dette for at skåne miljøet i U-lande, som ikke råder over viden og ressourcer til at bearbejde matriellet miljømæssigt forsvarligt.

  6. Ved levering af computere til ulande anbefaler PSB, at man sørger for at oprette lokale brugergrupper, der kan støtte de skoler, der modtager computerne.

  7. Og så opfordrede han os (bl.a. Computergruppen) til at bruge SSLUGs onsdagsaftener, hvis der var spørgsmål vi vil have drøftet eller problemer vi ønsker en løsning på.

  8. En meget interessant oplysning kom i forbindelse med et spørgsmål om 100$ computerne: Af den energi, der totalt bruges af en computer bruges de 81% på produktionen kun 19% bruges på den efterfølgende drift. Så når først en computer er blevet lave gælder det om at bruge den så længe som muligt..

Tema 2: Kommercielle Linux-interesser
11:35-12:00 og 15:25-15:40 Juridiske aspekter for virksomheder og organisationer v/ Lett Advokatfirma - Åbne standarder og IT-patenter

Uinteressant - vel et kommercielt indlæg.

12:05-12:20 og 15:05-15:20 Saldi - et dansk Open source regnskabsprogram v/ Claus Agerskov, Danosoft ApS

Atter uinteressant - vel også et kommercielt indlæg.
12:25-13:00 og 15:45-16:00 Traktement med guidet Linux-anvendelse v/ Zepto-rådgivere

Det var det tyndeste traktement vi nogensinde har oplevet, det bestod i udmærkede sandwich's, men da vi var nået til at være nummer otte i køen var der ikke flere. Der var dog kaffe nok.

Tema 3: Dagligdagen med Linux
13:05-13:20 og 16:05-16:20
 
Almindelig anvendelse og brugerprogrammer v/ Keld Simonsen, DKUUG.dk

Et lidt ustruktureret indlæg, som skøjtede henover nogle Linuxskærmbilleder. Det mest imponerende var nogle 3D billeder, der flagrede hen over skærmen på en computer med 256 Mb RAM. Vi fik ikke at vide mere om computerens kapacitet.
Her blev der ikke rykket ved noget.

Nu var vi blevet godt trætte af indlæg, som ikke rykkede, så vi beluttede at drage hjemad før tema 4

Tema 4: Perspektiverne ved brug af Linux
13:25-13:40 og 16:25-16:40 v/ Ole Tange, IT-Politisk Forening, Politisk-etisk & kommercielle perspektiver og politikernes roller?

16:45-17:00 Opsummering og afslutning af Linuxdag på Christiansborg v/ Olaf Zinck, SSLUG.dk

Tanker efter Linuxdagen
1. Hvilke undersøgelser og tests ligger bag påstandene om længere varighed og større ydelse ved gamle computere?
2. Hvordan forestiller PSB sig at man kan oprette brugergrupper i en afrikansk kommune, hvor der måske kun finde en håndfuld personer med kendskab til computere og hvis kendskab til software begrænser sig til windowsbaserede ting?
3. Hvordan kan brugere på en skole uden internetadgang opdatere Linux
4. Er alle Linuxdialekter kompatible?
5. Kan PSB anbefale en fremgangsmåde, der kan forenkle installation på mange (10 - 20) forskellige computerfabrikater (motherboards!)?
6. Hvilke elementer i en computer slides og medfører at en computer kasseres (HD - processorkøler - batteri- flere..)?
7. Er vi villige til at bruge mange timer og ressourcer til at lære LINUX. Det vil måske tage vejret fra os, hvor spændende det end er.

Torben og Carl Peder