Årets produktion
Årets produktion blev på i alt 413 pc’ere og 42 printere. 
Heraf blev 87 pc’ere og 10 printere fremstillet i Trønninge
Modtagere af it-udstyr samt antal pc’ere og printere fordeler sig således:

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
Abdul Ghader Alam Afghanistan 50 5
Marie Pampi Pedersen Congo 40 4
Camilla Nielsen-Englyst Ghana 40 4
Gulli Jacobsen Ghana 10 1
Tommy Lading og Fadhila, Østafrikas Venner Tanzania, Kenya, Uganda 40 4
Working School, Bruno Nielsen Laos Laos 90 9
Cykler til Senegal, Janne Noack Senegal 3  
Working School, Bruno Nielsen Laos 90 9
AHAS Group , Ali Talib Tanzania 1  
Dansk Armensk Venskabsforening, Hans Lundbæk Armenien 27 3
Lions Club, Søllerød, John Rose Hansen Nepal 22 3

I alt

413 42

Et meget flot resultat. Vi har i årets løb nydt godt af den hjælp, vi har fået fra filialerne i Rørvig og Trønninge. Med filialernes hjælp og nogle af gruppemedlemmernes ekstra indsats, nåede vi vores mål. Der er tillige gjort en ekstraordinær indsats for at skaffe it-udstyr nok. 
Brugt it-udstyr er modtaget fra privatpersoner, firmaer og uddannelsesinstitutioner. Ingen nævnt ingen glemt. 

Værksted
Efter nogle år med flere flytninger, blev 2009 et år, hvor vi ikke skulle flytte værkstedet fra Havnevej 7. Men der var problemer med det utætte tag. Der er arbejdet meget med forskellige løsninger, og vi har modtaget materialer fra en virksomhed. Men taget blev ikke tæt. Sidst på året blev problemet løst ved at konstruere et undertag. Det medførte tab af arbejdstimer til gruppens egentlige formål. Lokalerne er nu acceptable til computergruppens brug. 

Donorer
Computergruppen har i 2009 modtaget økonomiske donationer fra:
Lion’s Club, Søllerød v/John Rose-Hansen
Kurt Højmann Hansen
Leif Iversen
Kurt Schou

Økonomi
De største økonomiske poster i 2009 har været:

Indtægter Udgifter
Donationer 6.668,00 MAR, licenser 10.461,21
Solgt udstyr 3.600,00 Kørsel og fragt 11.918,79
Refusioner fra MS 57939,10 Rejser 10.668,00
Emballage 9.068,39
Renovering og reservedele 24.718,12
Supplerende udstyr 3440,66
Bygningsvedligehold 6244,81

Der er i 2009 indgået en aftale mellem Mellemfolkeligt Samvirke, Computergruppe Vest og Computergruppe Øst. Aftalen består i at Computergruppe Vest og Computergruppe Øst udarbejder et fælles budget og regnskab vedrørende refusioner fra MS.

Gruppens bemanding
Ved årets start bestod gruppen af 10 medlemmer.
Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Højmann, Søren Dalsgaard, Jan Mortensen, 
Bent C. Nielsen, Jørgen Hass, Erik Kirstein, Leif Iversen, Benny Jørgensen.
I årets løb har Kurt, Jørgen og Erik forladt gruppen. 2 nye medlemmer er kommet til, Kurt Schou og Arne Frederiksen. 
Der er stadig plads til udvidelse af gruppen med nye medlemmer.

Forventninger til 2010
En foreløbig produktionsplan for 2010 er vedtaget på møde den 15. december 2009.

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
Abdul Ghader Alam Afghanistan 50 5
AHAS Group , Ali Talib Tanzania 35 4
Saaba kommune, Else Trærup Burkina Faso 50+1 bærbar 4
Kollegie i Kunkujang, Søren Nygaard Gambia 25 bærbare 1
Camilla Nielsen-Englyst Ghana 40 4
Collins Woode Ghana ? bærbare  9
Working School, Bruno Nielsen Laos 90 9
Hjælp Congo, Marie Plambi Pedersen Congo 40 - 50  

Ialt

ca. 300  

Den foreløbige produktionsplan giver plads til at producere til lager. Det giver mulighed for at efterkomme forespørgsler fra NGO’er, som står i akut behov for udstyr.

Vi forventer ikke de store ændringer i 2010. Lokaleforholdene vil ikke give de store udfordringer. Så de fysiske rammer gør det muligt, at opfylde gruppens mål. Det kan blive et problem, at skaffe brugt it-udstyr nok til gruppens produktionskapacitet. Der skal gøres en ekstra indsats over for potentielle donorer. 

Det er ligeledes et problem, at der ikke er penge i kassen til løbende udgifter i den 3 måneders periode, der går, fra udgifterne er afholdt til de bliver refunderet af MS. Der skal arbejdes på at opbygge en arbejdskapital. 

Med de menneskelige ressourcer der er i gruppen, kan 2010 kun blive et rigtigt godt år. 

Januar 2010 - Torben Bergstrøm

ET OVERBLIK