Årets produktion
Årets produktion blev på i alt 413 pc’ere og 42 printere. 
Heraf blev 135 pc’ere og 13 printere fremstillet i Trønninge
Modtagere af it-udstyr samt antal pc’ere og printere fordeler sig således:

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
Abdul Ghader Alam Afghanistan 50 5
AHAS Group , Ali Talib Congo 35 4
Ghana Venskabsgrupperne, Camilla Nielsen-Englyst Ghana 40 4
Saaba kommune, Kurt og Annette Højmann Hansen Burkina Faso 51 5
Kollegie i Kunkujang, Søren Nygaard Gambia 25 3
Working School, Bruno Nielsen Laos Laos 90 9
Cykler til Senegal, Janne Noack Senegal 36 6
Akrowa Aged Life Foundation,  Collins Woode Ghana 40 4
Kalifa, Mandinga Tours Gambia 1  
Nana Ekua Bri II Foundation, Anna Saakwa Ghana 40 4
Lions Club, Søllerød, John Rose Hansen Nepal 5  

I alt

413 44

Et meget flot resultat. Vi har i årets løb nydt godt af den hjælp, vi har fået fra filialen i Rørvig. Med filialens hjælp og nogle af gruppemedlemmernes ekstra indsats, nåede vi vores mål. 

I første halvår kneb det med at skaffe it-udstyr. Men i 2. halvår har vi modtaget så mange pc’ere, skærme, tastaturer og mus, at vi har it-udstyr nok til det meste af den planlagte produktion i 2011

Donorer af it-udstyr
Christianshavns Gymnasium
Kammeradvokaten
Dan-Ejendomme
Advokatfirmaet Horten
Filialen i Rørvig har leveret hovedparten af printerne.
Camilla Nielsen-Englyst, Cykler til Senegal og Lions Club, Søllerød har leveret pc’ere til egne projekter
Her ud over har vi modtaget et mindre antal pc’ere fra andre donorer

Værksted
Værkstedet har i det store og hele fungeret tilfredsstillende i 2010. Der er dog blevet udført små reparationer og forbedringer. Reoler er indkøbt og opstillet til opbevaring af it-udstyr.

Indbrud
Vi har været udsat for et indbrud på værksted og lager. Et vindue blev smadret og tyvene har skaffet sig adgang til lokalerne. Der blev stjålet et mindre antal bærbare pc’ere, som heldigvis ikke havde den store værdi. Men der forestod et stort oprydningsarbejde. Vindueshullet blev lukket med isolering og en finerplade. 

Donorer
Computergruppen har modtaget økonomisk støtte i form af mindre beløb fra et antal donorer.

Presseomtale
Ugeavisen Ny Odsherred har skrevet en artikel om filialen i Rørvig og Bents store arbejde.

Dancom TV og Grimes Media har optaget en film om Computergruppens arbejde. Filmen har været vist på Kanal København og Kanal Øst og er tilgængelig på YouTube.

Økonomi
De største økonomiske poster i 2009 har været:

Indtægter Udgifter
Donationer 4661,20 Overført til Computergruppe Vest 25.861,25
Refusioner fra MS 87.907,29 Kørsel og fragt 29.706,29
Administration 495,01
Emballage 1.568,26
Renovering og reservedele 24.848,38
Supplerende udstyr 6.126,75
Drift 3.870,09

Der er i 2009 indgået en aftale mellem Mellemfolkeligt Samvirke, Computergruppe Vest og Computergruppe Øst. Aftalen består i at Computergruppe Vest og Computergruppe Øst udarbejder et fælles budget og regnskab vedrørende refusioner fra MS.

Gruppens bemanding
Gruppens bemanding Ved årets start bestod gruppen af 9 medlemmer. Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Schou, Søren Dalsgaard, Jan Mortensen, Bent C. Nielsen, Arne Frederiksen, Leif Iversen og Benny Jørgensen. 
I årets løb har Søren og Bent forladt gruppen. 
Jette Gøtze, Svend Åge Jørgensen, Vagn Bjørno og Benny Høeg er kommet til. Vagn Bjørno arbejder fortrinsvis i Rørvigfilialen. 

Forventninger til og mål for 2011 
En foreløbig produktionsplan for 2011 er vedtaget på møde den 14. december 2010.
Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
Yvonne A. M. Petersen, Reach Out For A  Child Ghana 50  
John Rose-Hansen, Lions Club Søllerød Nepal 40  
Bruno Nielsen, Working School Cambodia 90 9
Cykler til Senegal, Janne Noack Senegal 4 2
Grethe Würtz Møller Sri Lanka 10  
Dansk Congolesisk Forening, Justin Kabayu Congo 50  5
Hjælp Congo, Marie Pamba Pedersen Congo 40 4

Ialt

284 20

Den foreløbige produktionsplan giver plads til at producere til lager. Det giver mulighed for at efterkomme forespørgsler fra NGO’er, som står i akut behov for udstyr.

Vi forventer ikke de store ændringer i 2011. Lokaleforholdene vil ikke give de store udfordringer. Så de fysiske rammer gør det muligt, at opfylde gruppens mål. Men allerede nu skal der tænkes kreativt vedrørende nye lokaler. Vi er fuldt ud klar over, at vi, om få år ikke kan disponere over lokalerne længere. 

Det er ligeledes et problem, at der ikke er penge i kassen til løbende udgifter i den 3 måneders periode, der går, fra udgifterne er afholdt til de bliver refunderet af MS. Der skal arbejdes på at opbygge en arbejdskapital. 

Med de menneskelige ressourcer der er i gruppen, kan 2011 kun blive et rigtigt godt år

Januar 2011 - Torben Bergstrøm

ET OVERBLIK