Årets produktion  

Årets produktion blev på i alt 360 pc’ere, 39 laptops, 34 printere, 1 projektor og 1 scanner. Modtagere samt fordeling af doneret it-udstyr er således:

Navn Modtagerland Antal PC Antal printere
Kellys Kakonse, Helen Lorentzen, SUG Burundi 1 Laptop 0
Yvonne A. M. Petersen, Reach Out For A Child Ghana 40 0
Deprived Villages Denmark Ghana-Aid,
Pia og Daniel Datsomor
Ghana 20 2
1 projektor
Dansk Røde Kors,
Integrationsgruppen I Holbæk
Afghanistan 2 Laptop 2
0
John Rose-Hansen, Lions Club Søllerød Nepal 40 4
Working School, Bruno Nielsen Cambodia 90 9
St. Francis Senior Secondary School,
Søren Nygaard, COMSUG
Nepal 30 Laptop 3
Camilla Nielsen-Englyst
African Footprint International
Ghana 40 4
Catholic Educatin Secretary Mr. Emil Kujabo Gudrun Jørsing Gambia 1 Laptop  
Cykler til Senegal, Janne Noack Senegal 2 1 + 1 scanner
Tommy Lading, Fadhila Rajabu Challenge
Østafrikas Venner
Tanzania 40 4
Maria Pambi Petersen, Congo 12
International højskole, 3 elever. 2 laptop
udleveret i Ghana i forbindelse med projektrejseCykler til Senegal, Janne Noack
Ghana 5 Laptop
Angebois Carpentry and wood solutions in Denmark
Senjo Emmanuel Yange
Cameroon 50 5
Care4people,Morten Helmø Zimnbabwe 26 2

Et meget flot resultat. Filialeni Rørvig har igen i år ydet en stor indsats. Med filialens hjælp nåede vi vores mål.
I 2011 har der ikke været problemer med at skaffe it-udstyr til at opfylde planerne for den forventede produktionen af pc’ere og printere. Computergruppen har i 2011 udfaset brugen af CRT skærme. I fremtiden vil der kun blive anvendt fladskærme. Efterspørgsel efter laptops var dog større end det antal vi kunne skaffe.

Donorer af it-udstyr
Kammeradvokaten
Real Dania
Slagteriskolen Roskilde
Gefion Gymnasiet
Peter Krabbe Holding A/S
VUC Nordsjælland
VUC Vestsjælland
Advokatfirmaet Horten

Filialen i Rørvig har leveret hovedparten af printerne.
Camilla Nielsen-Englyst, Cykler til Senegal og Lions Club, Søllerød har leveret pc’ere til egne projekter
Her ud over har vi modtaget et mindre antal pc’ere fra andre donorer


Værksted
Så flyttede vi igen. Holbæk Kommunes lokalplan for havneområdet gav ikke plads for en virksomhed som vores. Computergruppen fik stillet en anden kommunal ejendom til rådighed. Flytningen skulle gå hurtigt, fordi ungdomsskolen skulle bruge bygningen, som vi havde til huse i.
Flytningen foregik i juni. Det var et stort arbejde at transportere alt udstyr fra det gamle lager og værksted.
Der ud over gik der flere dage med at indrette de nye lokaler. Men resultatet blev perfekte omgivelser for vores aktiviteter.


Presseomtale
Ugeavisen Ny Odsherred og Odsherredskysten har skrevet en artikel om filialen i Rørvig og Bents store arbejde.
Artikel i Nordvestnyt om Computergruppens arbejde og i forbindelse med en projektrejse til Ghana.


Økonomi

De største økonomiske poster i 2011 har været:
Indtægter Omkostninger
Refusion fra MS 132,840 kr Sø- og luftfragt 51.071 kr.
Kørsel og fragt 15.513 kr.
Projektrejse 12.808 kr.
Administration 268 kr.
Emballage 4.890 kr.
Renovering og reservedele 19.454 kr
Supplerende udstyr 7.663 kr.
Drift 6.671 kr.
Overført til Computergruppe Vest 20.367 kr 

Det har været en stor økonomisk hjælp, at vi i 2011 har fået det godkendte budget udbetalt som et acontobeløb fra MS.
Flytning til nye lokaler har medført at driftsomkostningerne er højere end i foregående år.


Gruppens bemanding
Ved årets start bestod gruppen af 11 medlemmer. Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Schou, Arne Frederiksen,Leif Iversen, Benny Jørgensen, Jette Gøtze, Svend Åge Jørgensen, Bent Christoffersen, Vagn Bjørno og Benny Høeg.
Bent Christoffersen styrer filialen i Rørvig.
I 2011 har vi fået Søren Dalsgaard tilbage. Og nye medlemmer er kommet til. Tom Kristensen, Jens Andersen, Heiner Gringmuth, Agnete Sabroe, Kurt Sørensen og Henning Jacobsen. Vagn Bjørno har forladt gruppen.
Ved årsskiftet har Computergruppen 17 medlemmer.


Projektrejse

Projektrejsen gik til Ghana, som computergruppen har leveret mange computere til gennem flere NGO’ere. Det var overvejende en positiv oplevelse. Besøg på skoler, hvor it-udstyret fungerede perfekt og lærere og elever var meget motiverede brugere. På negativsiden var nogle ungdomscentre og NGO’eres administration. Her er der stor brug for hjælp af itmæssig og pædagogisk art. For yderligere information, se særskilt rapport.

Forventninger til og mål for 2012

En foreløbig produktionsplan for 2012 er vedtaget på møde den 13. december 2011.

Navn Modtagerland Antal PC Printere
Yvonne A. M. Petersen, Reach Out For A Child Ghana 40 laptops 4
John Rose-Hansen, Lions Club Søllerød Nepal/Sri Lanka 40 4
Working School, Bruno Nielsen Cambodia 90 9
Camilla Nielsen-Englyst, African Footprint International Ghana 40 4
Cykler til Senegal, Janne Noack Senegal 20 2
Anne Grethe Camara, Nødhjælp til Tallinding Gambia 30 3
Care4people,Morten Helmø Zimnbabwe 26 2

Der er modtaget forespørgsler på it-udstyr fra andre organisationer. Vi har bedt om dokumentation for deres hjælpearbejde, samt om der er søgt bevilling til deres aktiviteter gennem Genbrug til Syd. Inden der gives tilsagn om donationer, skal dette være klarlagt.
Østafrikas Venner, har efter produktionsplanens vedtagelse, forespurgt om mulighed for at få it-udstyr. Computergruppen har gennem flere år doneret it-udstyr til Østafrikas Venner. Det vil vi også gerne i år, hvis der bliver plads i produktionen.

Fremtiden

Computergruppen har efter flytningen i juni fået rådighed over perfekte lokaler til vores aktiviteter. Nu henstår forhandlinger med kommunen om betaling af forbrug for naturgas, el og vand. De beløb kommunen kræver, har vi ikke mulighed for at betale. Forhandlingerne er ved årets udgang ikke afsluttet.
Forhåbentlig får vi en aftale med kommunen, så vi også i 2012 kan hjælpe børn og unge i ulande til en bedre uddannelse.

Et overblik