Årets produktion
Årets produktion blev på i alt 373 pc’ere, 52 laptops, 43 printere. 

Modtagere samt fordeling af doneret it-udstyr er således:

Organisation Modtagerland Antal PC Printere
COMSUG, Kjels Elkjær, Working School Solomon Islands 150 15
100% til Børnene, Lene Pedersen Ghana 20 laptop  
Nødhjælpsdepotet Danish Relief Group, Hiba Belhaiba Marokko 10  
Østafrikas Venner, Tommy Lading/Fahdila Tanzania 50  
Working School, Bruno Nielsen Myanmar 90 9
Sierra Leone Danish Society, Abdul Rahaman Jalloh Sierra Leone 60 + 1 laptop  
St. Francis Senior Secondary School, Søren Nygaard Gambia 1 laptop  
Anne Grethe Camara, Young People without Borders Gambia 1 laptop  
Cykler til Senegal, Janne Noack Senegal 15 + 1 laptop 14
Kather, High School for Girls Kenya 2 laptop
Udlånt til Ældre Sagen i Holbæk   22 laptop
Udlånt til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk   1 laptop

I 2013 har der generelt ikke været problemer med at skaffe it-udstyr til at opfylde planerne for den forventede produktionen af pc’ere og printere. Lageret af fladskærme har på tidspunkter været opbrugt, men en ekstraordinær indsats over for mulige sponsorer, gav et godt resultat. Efterspørgslen efter laptops var dog større end det antal vi kunne skaffe. 

Donorer af it-udstyr
J. Lauritsen, Sankt Annæ Plads
Haslev Privatskole
Eniga, Frederiksberg
Gentofte Ungdomsskole
Høje Tåstrup Kommune
H. J. Hansen A/S Odense
Henning Larsen, Arkitekt
Freja, Transportfirma
Working School har skaffet it-udstyr fra skoler og firmaer
Her ud over har vi modtaget pc’ere, laptops og printere fra private, firmaer og skoler i mindre portioner.

Ansøgninger om økonomisk støtte
Til dækning af udgifter til renovering af it-udstyr, reservedele, pakning, kørsel, ekspertrejse, m. v. er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling blevet ansøgt om økonomisk støtte. Det indsendte budget blev godkendt og pengene modtaget. Støtten fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en forudsætning for, at Computergruppen kan hjælpe børn og unge i u-lande.
Der er i 2013 ikke ansøgt om økonomisk støtte fra private fonde.

Værksted
I år har der været rolige forhold omkring værkstedet. Der er stor tilfredshed med de lokaler, som Holbæk Kommune stiller til rådighed. 

Presseomtale og information
Computergruppen er nævnt i Nordvestnyt i forbindelse med udlån af laptop til Andelslandsbyen Nyvang.
I organisationen Østafrikas Venners månedsblad er Computergruppen nævnt som sponsor af it-udstyr.
Computergruppen nævnt i Nordvestnyt den 19. nov. i forbindelse med artikel om Cykler til Senegal.
Organisationen 100 % til børnene har udsendt en ansøgning til mulige donorer om støtte til deres arbejde i Ghana. I ansøgningen er Computergruppen nævnt som samarbejdspartner.
Der er udarbejdet en folder, som fortæller om computergruppens formål og arbejde. I folderen er der billeder fra værkstedet og fra nogle af de steder i verden, der er leveret computere til. Foldere er tænkt, som information til computergruppens sponsorer og andre interesserede.

Økonomi
Der er indgået en aftale med miljøvirksomheden STENA, om aflevering af it-skrot. Det har givet et tilskud til drift og husleje.
Det største økonomiske tilskud har Computergruppen modtaget fra Genbrug til Syd, som administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. 

Besøg
Som forberedelse til ekspertrejsen til Ghana, var Razak og direktøren for Rural Education Empowering Project Mr. Abdul-Fatawu Abukari på besøg i Computergruppen. Razak fortalte om forholdene i det nordlige Ghana og takkede for det it-udstyr, som Computergruppen har doneret til området. Razak var chauffør for Heiner i det nordlige Ghana. Abdul-Fatawu var i Danmark for 5. gang, for at lære dansk.
De blev begge oplært i at installere styresystemet UBUNTU på computerne.
I forbindelse med donation af it-udstyr til Sierra Leone Danish Society, har Mr. Abdul Rahaman Jalloh været på værkstedet flere gange. Formålet med besøget var, at computergruppens medlemmer kunne lære forholdene i Sierra Leone og Abdul at kende. Abdul har deltaget i arbejdet med at restaurere computere og installere programmer. Abdul skal stå for opsætningen af computerne på Ansarul School, Tankoro i Sierra Leone. 

Computergruppens bemanding
Ved årets start bestod gruppen af 17 medlemmer. 
Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Schou, Arne Frederiksen, Leif Iversen, Benny Jørgensen, Henning Jacobsen, Jette Gøtze, Svend Åge Jørgensen, Bent Christoffersen, Tom Kristensen, Søren Dalsgaard, Jens Andersen, Heiner Gringmuth, Kurt Sørensen og Benny Høeg, Erik Voss Nielsen.
I 2013 er Finn Hansen og Frits Holst Jensen kommet til. Jens Andersen har forladt gruppen. 
Ved årets udgang har Computergruppen 18 medlemmer. 

Ekspertrejse
I november/december 2013 foretog Heiner Gringmuth en ekspertrejse til Ghana, som computergruppen har leveret mange computere til gennem flere NGO’er. Rejsen var en opfølgning på de opgaver, som Heiner varetog ved sidste års ekspertrejse. Der henvises til Heiners rapport.

Samarbejde

Computergruppen har haft et fint samarbejde med renoveringsværkstederne Multicenter Syd og Nødhjælpsdepotet i Næstved. Samarbejdet har bestået i fremskaffelse af it-udstyr og kørsel.
Samarbejdet med Genbrug til Syd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har været godt. Samarbejdet er en forudsætning for Computergruppens arbejde.Desværre har Computergruppe Vest været nødsaget til at lukke for deres aktiviteter. Samarbejdet er derfor ophørt.

Forventninger til og mål for 2014

En foreløbig produktionsplan for 2014 er som nedenfor beskrevet.

NGO Land Antal PC Printere
WE AID, Lisbeth Dodberg  Somalia 40 40
Working School, Bruno Nielsen  Cambodia 50 5
SOS-Gambia, Marianne Skov Nielsen Gambia 50 40
Working School, Bruno Nielsen  Myanmar 50 5

Der har været flere forespørgsler på, om Computergruppen kan levere laptops. Der er ingen laptops på lager, så på nuværende tidspunkt kan der ikke loves en donation.
Når en NGO får bevilling fra GTS til at sende udstyr, får vi ofte en henvendelse om donation af it-udstyr. Flere gange skal containeren pakkes og sendes inden for relativ kort tid. Derfor har det ikke været muligt, at indpasse en ekstra donation i produktionsplanen. For at imødekomme ønsker om hurtig levering, kan der opbygges et lager af klargjorte computere. Der har endnu ikke været ressourcer til at opbygge et lager.

Der forventes ikke store lokalemæssige udfordringer i 2014. Alle ledige lokaler på Wegenersminde er i 2013 udlejet til frivillige foreninger. Det ses som et udtryk for, at kommunen ikke påtænker at anvende bygningerne til andet formål, og dermed opsige lejeaftalen med Computergruppen

Målet for 2014 er i samarbejde med DMR-U og NGO'er, at hjælpe børn og unge i ulande til en bedre uddannelse og kendskab til it.

Overblik

Torben Bergstrøm