Årets produktion

Modtagere samt fordeling af doneret it-udstyr er således:

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
WE AID, Lisbeth Dolberg Somalia_2 40  4
Projekt mursten - Cheptigit School, 
Flemming og Kis Thybo
Kenya_3 2 laptops  
Working School, Bruno Nielsen Cambodia_3 50 5
AHAS Group Ali Talib Tanzania 20 2
St. Francis Senior Secondary School/Søren Nygaard / Børge Holst Gambia 10 2 labtops  
SOMAID/Daud Abdirrahman Deria Somalia 3 6  
SOS-Gambia/Marianne Skov Nielsen Gambia 11 65 5
Bregninge Bjergsted Friskole/Trine Stampe Danmark 10  
Anne Egelund, Ubumi Prisons Initiative Zambia_1  10  
SOMAID/Daud Abdirrahman Deria Somalia 4 50, 8 labtops  5
Abdul Ghader Alam  Afghanistan_4  12 laptops  
Care4people,Morten Helmø Zimbabwe_2  22  3
Rotary Svinninge,Fione / Lars Michael Randskov Uganda 1 labtop  

I 2014 har der generelt ikke været problemer med at skaffe it-udstyr til at opfylde planerne for den forventede produktionen af pc’ere , printere og laptops. Lageret af fladskærme har på tidspunkter været opbrugt, men en ekstraordinær indsats over for mulige sponsorer, gav et godt resultat. 

Produceret og doneret it-udstyr var mindre i 2014 end i 2013.

Produktion 2013 2014
Computere 373 273
Labtops 52 35
Printere 43 24

Donorer af it-udstyr

Lægerne i Kirkestræde, Holbæk
Dragsholm Sparekasse
DEAS, Dansk ejendomsadministration
Uhrenholt, Middelfart
Ågerup skole
7N A/S, Kongevejen 400A, 2860 Holte
Fuglsangsskolen, Virum
Tandlæge Nina Brink Larsen
Working School har skaffet it-udstyr fra skoler og firmaer
Her ud over har vi modtaget pc’ere, laptops og printere fra private, firmaer og skoler i mindre portioner.

Ansøgninger om økonomisk støtte

Til dækning af udgifter til renovering af it-udstyr, reservedele, pakning, kørsel, ekspertrejse, m. v. er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling blevet ansøgt om økonomisk støtte. Det indsendte budget blev godkendt og pengene modtaget. Støtten fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en forudsætning for, at Computergruppen kan hjælpe børn og unge i u-lande.

Der er i 2014 ikke ansøgt om økonomisk støtte fra private fonde.

Værksted

I 2014 har vi foretaget en mindre ombygning af værkstedslokalerne. Det har gjort arbejdsgangen mere hensigtsmæssig. Kantinen er flyttet til et større lokale Der er stor tilfredshed med de lokaler, som Holbæk Kommune stiller til rådighed. 

Presseomtale og information

I forbindelse med Computergruppens 10 års jubilæum har der været en artikel i Nordvestnyt den 23.04.14
og i By og Land den 3.05.14.
Computergruppens projektrejse til Myanmar er omtalt i Nordvestnyt den 24.04.14

Økonomi

Salg af it-skrot til miljøvirksomheden STENA, har givet et tilskud til drift og husleje.
Det største økonomiske tilskud har Computergruppen modtaget fra Genbrug til Syd, som administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. 

Besøg

Mr. Abdul Rahaman Jalloh, Sierra Leone Danish Society, har været på værkstedet flere gange. Han har arbejdet sammen med os om produktionen til projektet i Sierra Leone. Sidst på året besøgte han os igen for at fortælle og vise videofilm fra computernes ankomst og fordeling til Ansarul School, Tankoro i Sierra Leone. 
Det var planlagt, at Abdul skulle til Sierra Leone, hvor han skulle stå for installation af computerne. På grund af Ebola-epidemien valgt han at blive i Danmark. 

Computergruppens bemanding

Ved årets start bestod gruppen af 18 medlemmer. 
Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Schou, Arne Frederiksen, Leif Iversen, Benny Jørgensen, Henning Jacobsen, Jette Gøtze, Svend Åge Jørgensen, Tom Kristensen, Søren Dalsgaard, Heiner Gringmuth, Kurt Sørensen og Benny Høeg, Erik Voss Nielsen, Finn Hansen, Frits Holst Jensen, Bent Christoffersen 
I 2014 er Bent Christoffersen overgået til hvilende medlem.

Projektrejse

I marts foretog Torben Bergstrøm en projektrejse til Myanmar. Computergruppen har i samarbejde med Working School doneret computere til 4 skoler i Myanmar. Rejsen var en opfølgning på om det donerede udstyr fungerede og gjorde en forskel på skolerne. Der henvises til Torbens rapport.

Samarbejde
Computergruppen har haft et fint samarbejde med renoveringsværkstederne Multicenter Syd og Nødhjælpsdepotet i Næstved. Samarbejdet har bestået i fremskaffelse af it-udstyr og kørsel.
Samarbejdet med Genbrug til Syd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har været godt. Samarbejdet er en forudsætning for Computergruppens arbejde

Forventninger til og mål for 2015

En foreløbig produktionsplan for 2015 er som nedenfor beskrevet.

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
100% til Børnene, Camilla Nielsen-Englyst, Ghana 20 2
Working School, Bruno Nielsen Myanmar 50+50 laptops 5
Lejre flygtningevenner, Hanne Olsen Danmark 15 2
Cykler til Senegal Janne Noack Senegal 50 5
St. John´s School for the Deaf, Gudrun Jørsing Gambia 50 5
Nursing assistent skolen i Gambia      
Susanne Orthmann SUG medlem FYN Gambia 50 5
Working School, Bruno Nielsen Cambodia 50 5

Det er aftalt med den ansvarlige for modtagelse og fordeling af it-udstyr i Myanmar Mr. U Nyan Win, at også laptops med defekte batterier gerne modtages.

Der forventes ikke store lokalemæssige udfordringer i 2015. Alle ledige lokaler på Wegenersminde er i 2013 udlejet til frivillige foreninger. Det ses som et udtryk for, at kommunen ikke påtænker at anvende bygningerne til andet formål, og dermed opsige lejeaftalen med Computergruppen

Målet for 2015 er i samarbejde med DMR-U og NGO'er, at hjælpe børn og unge i ulande til en bedre uddannelse og kendskab til it.

Det er også et mål, at opretholde det gode sociale forhold mellem computergruppens medlemmer.

Overblik