Årets produktion

Modtagere samt fordeling af doneret it-udstyr er således:

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal laptops Antal printere
Camilla Nielsen-Englyst Ghana 11 20    
Working School, Bruno Nielsen Myanmar 2 50 50 8
Lejre Flygtningevenner, Hanne Olsen Danmark 1 18    
Cykler til Senegal Senegal 9 16    
HOVO, Birungi Mary Tuhaise Uganda 1   2  
St. John's School for the Deaf, Gudrun Jørsing Gambia 12 34 1 2
Somali Diaspora Oganization, Said A. Hussein Somali 4 32   3
Help-int., Jette og Ezakiel Danok Nigeria 1 26   2
Hjælp Congo, Nicole Pambi Congo 4  6    
Østafrikas Venner, Fadika/Tommy Lading Tanzania 14 50    5
Dansk Røde Kors,Syrisk flygtning med opholdstilladelse  Danmark 2    1  
Working School, Bruno Nielsen Cambodia 5 50    5
Care4people,Morten Helmø Zimbabwe 3 50   5
St, Francis Senior Secondary School, Søren Nygaard Gambia 14   4  

I 2015 har der ikke været problemer med at skaffe stationære computere, skærme og printere for at opfylde planerne for den forventede produktionen. Derimod manglede der laptops til at opfylde ønsker fra modtagerorganisationer.  Produceret og doneret it-udstyr var større i 2015 end i 2014.

Produceret og doneret it-udstyr var mindre i 2014 end i 2013.

Produkt Stk. i 2013 Stk. i 2014 Stk. i 2015
Computere 373 273 352
Labtops 52 35 58
Printere 43 24 32

Donorer af it-udstyr

Transportfirmaet Freja
Skolen ved Nordens Plads
ENIGA
Sparrekassen Fyn
Herlev Gymnasium
Sofielundsskolen
Nybolig Holbæk
Supporters A/S
Frederikssund Gymnasium
Helsingør Kommune
Working School har skaffet it-udstyr fra skoler og firmaer
Her ud over har vi modtaget pc’ere, laptops og printere fra private, firmaer og skoler i mindre portioner.

Ansøgninger om økonomisk støtte

Til dækning af udgifter til renovering af it-udstyr, reservedele, pakning, kørsel, ekspertrejse, m. v. er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling blevet ansøgt om økonomisk støtte. Det indsendte budget blev godkendt og pengene modtaget. Støtten fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en forudsætning for, at Computergruppen kan hjælpe børn og unge i u-lande.

Der er i 2015 ikke ansøgt om økonomisk støtte fra private fonde.

Værksted

Der er ikke foretaget de store ændringer af værkstedslokalerne 2015. Der er stor tilfredshed med de lokaler, som Holbæk Kommune stiller til rådighed. 

Presseomtale og information

Computergruppen er nævnt i en artikel skrevet af Stig Elliot i Jyllandsposten 7. marts

Økonomi

Salg af it-skrot til miljøvirksomheden STENA, har givet et lille tilskud til drift og husleje.
Det største økonomiske tilskud har Computergruppen modtaget fra Genbrug til Syd, som administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. 

Besøg

Mr. Abdul-Fatawu Abukari fra Ghana besøgte os på værkstedet flere gange i januar og september. Han fortalte om uddannelsesprojektet i det nordlige Ghana.
Birgitte og Filip fra DMR-U besøgte os i forbindelse med værkstedsrunden.
Kasper Krag Andreasen, RUC. interviewede om genbrug af brugt it-udstyr. Det skal bruges til hans eksamensopgave.
 

Computergruppens bemanding

Ved årets start bestod gruppen af 17 medlemmer. 

Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Schou, Arne Frederiksen, Leif Iversen, Benny Jørgensen, Henning Jacobsen, Jette Gøtze, Svend Åge Jørgensen, Tom Kristensen, Søren Dalsgaard, Heiner Gringmuth, Kurt Sørensen, Benny Høeg, Erik Voss Nielsen, Finn Hansen, Frits Holst Jensen, 

Bent Hansen er blevet nyt medlem i 2015

Projektrejse

Der har ikke været foretaget projektrejse i 2015.

Samarbejde
Computergruppen har haft et fint samarbejde med renoveringsværkstederne Multicenter Syd og Nødhjælpsdepotet i Næstved. Samarbejdet har bestået i fremskaffelse af it-udstyr og kørsel.
Samarbejdet med Genbrug til Syd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har været godt. Samarbejdet er en forudsætning for Computergruppens arbejde

Forventninger til og mål for 2015

En foreløbig produktionsplan for 2015 er som nedenfor beskrevet.

Navn Modtagerland Antal PC'er Antal laptops Antal printere
Humana People to People, Else Hanne Eriksen Guinea Bissau 1 31 9 3
Cykler til Senegal Janne Noack Senegal 10 20 5
Nso Family Union-DK, Shey Tatah Danmark 20 10
Knud Erik Asak CTanzania 15 40

Der forventes ikke store lokalemæssige udfordringer i 2016. Alle ledige lokaler på Wegenersminde er udlejet til frivillige foreninger. Det ses som et udtryk for, at kommunen ikke vil anvende bygningerne til andet formål i nærmeste fremtid. Kommunen påtænker, at udarbejde en lokalplan for området inden for et til to år. Det får konsekvenser for lejeaftalen. 

Målet for 2016 er i samarbejde med DMR-U og NGO'er, at hjælpe børn og unge i ulande til en bedre uddannelse og kendskab til it. 

Der er et godt socialt forhold mellem computergruppens medlemmer. Det er et mål, at dette gode forhold skal fortsætte i fremtiden.

Overblik