Årets produktion blev på i alt 373 pc’ere, 52 laptops, 43 printere.  
Vi leverede til 10 NGO'er i ni lande i Afrika, Indokina og, som noget nyt, i Stillehavet.. 
I 2013 har der generelt ikke været problemer med at skaffe it-udstyr til at opfylde planerne for den forventede produktionen af pc’ere og printere. Lageret af fladskærme har på tidspunkter været opbrugt, men en ekstraordinær indsats over for mulige sponsorer, gav et godt resultat. Efterspørgslen efter laptops var dog større end det antal vi kunne skaffe

CMa/2014-02-09

DONORER