/************************************************************************************ * * *
Årets produktion blev på i alt 273 pc’ere, 35 laptops, 24 printere.  
.. 
I 2014 har der generelt ikke været problemer med at skaffe it-udstyr til at opfylde planerne for den forventede produktionen af pc’ere , printere og laptops. Lageret af fladskærme har på tidspunkter været opbrugt, men en ekstraordinær indsats over for mulige sponsorer, gav et godt resultat. 

CMa/2015-05-19

DONORER